Izgradnja dva objekta K-34 i K-35 sa ukupno 52 stambene jedinice, što sa postojećim objektima K-36 i K-37 u neposrednoj blizini čini ukupno 104 stambene jedinice i 64 garaže.Nastavak izgradnje ovih modernih stambenih objekata uz najpovoljnije uslove finansiranja za boračku i populaciju mladih, predstavlja kontinuitet prepoznatljivosti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u sferi stanogradnje na području Kantona Sarajevo. O svim aktivnostma vezanim za realizaciju izgradnje ovih objekata uredno ćemo vas informisati putem naše službene web stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova kao i na facebooku:
http://www.facebook.com/FondKStanova