Ministar za boračka pitanja Omer Osmanović i direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Mirza Emirhafizović, potpisali su danas notarski ugovor za kupovinu 40 stanova namijenjenih pripadnicima boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo, kojima je ovo ministarstvo obezbijedilo stanove u Vogošći.

Kupovina stanova za pripadne boračke populacije predstavlja jednu od najvažnijih programskih odrednica rada ovog resornog ministarstva.

Za realizaciju ovog ugovora u Budžetu KS osigurano je ukupno 3.359.797,5 KM na poziciji kapitalnih investicija i kroz kreditno zaduženje Kantona Sarajevo. Radi se o stanovima na području naselja Rosulje, konkretno o stambenom objektu “E”.

Pomenuti stanovi bit će dodijeljeni pripadnicima boračke populacije, i to: četiri stana za roditelje šehida, poginulih boraca-branitelja, tri stana za ratne vojne invalide, dok će suprugama šehida, poginulih boraca – branitelja biti dodijeljena 33 stana.

Skupština Kantona Sarajevo uskoro će potvrditi kupovinu i novih 25 stanova, za koje će biti utrošeno dodatnih 2.670.325 KM.