Vlada Federacije BiH je Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu – “Ostala domaća pozajmljivanja”, u iznosu od 10.000.000 KM, koja će biti korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja. Ova sredstva odobrena su Banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 20 godina i kamatnom stopom 0,10 posto godišnje (fiksno). Na ovaj način Vlada FBiH nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja prije svega mladih obrazovanih ljudi, što će doprinijeti da ova generacija ostaje u zemlji.
Link: http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=7100
Link: http://www.unionbank.ba/stambeni-krediti-za-mlade