Vijesti

OBAVIJEST
31/10/2019

OBAVIJEST

Dana 31.10.2019. godine , Komisija za rješavanje po prijavama za udruživanje sredstava za izgradnju stanova na lokaciji Rosulje-Vogošća, objekat B1-A, je izvršila pregled aplikacija i dokumentacije aplikanata za udruživanje sredstava radi izgradnje stana na lokaciji...
Opširnije
RADOVI NA OBJEKTU B1-A
27/09/2019

RADOVI NA OBJEKTU B1-A

Na objeku B1-A na lokaciji Rosulje općina Vogošča, radovi teku predviđenom dinamikom. Objekta B1-A će imati suteren, prizemlje, 6 spratova sa 91 stambenom jedinicom i osnovna namjena u objektu je stanovanje. Stambene jedinice čine 4...
Opširnije
JAVNI OGLAS
23/09/2019

JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 5a. i 9. Pravilnka o načinu udruživanja sredstava i utvrđivanja uslova za izgradnju i kupoprodaju stanova, Direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, raspisuje JAVNI OGLAS PREDMET OGLASA Predmet javnog oglasa je...
Opširnije
1 2 3 7