Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Nacrt strategije prema mladima KS za period 2018-2022 godine. Nacrt strategije prema mladima je dokument koji je po prvi put izrađen u Kantonu Sarajevo, a kreiralo ga je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS uz podršku predstavnika svih resornih ministarstava, skupštinskih tijela. Riječ je o dokumentu koji nudi sistemski pristup mladima i u fokus stavlja njihove potrebe kroz sedam ključnih oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, slobodno vrijeme, sigurnost, mobilnost i oblast socijalne zaštite. Ovaj dokument predstavljat će veoma bitnu osnovu za sve naredne procese i aktivnosti resornih ministarstava koji će se odnositi na mlade, a poduzimat će se s ciljem pružanja boljeg ambijenta za njihov život, jer se mladi u Kantonu Sarajevo smatraju izuzetno bitnim dijelom ukupne populacije.